Pensioen verzekeringen

Pensioen in Nederland

Nederland kent een van de betere pensioensystemen van de wereld toch is het de afgelopen jaren een stuk minder geworden en zal het in de toekomst niet beter worden. We moeten met ze allen langer doorwerken en in deze periode bouwen we minder pensioen op.

Pensioen in Nederland berust op het drie pijlersysteem.

1. De Algemene Ouderdomswet als basis (AOW)

2. Het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever

3. Dat wat u privé reserveert voor uw pensioen

 

Veel mensen in Nederland benutten niet de mogelijk-

heden die er zijn om pensioentekorten (in de toekomst) te repareren. Een tekort is een persoonlijke invulling van financiële wensen op pensioendatum maar de meeste mensen willen graag de huidige levensstandaard blijven behouden. Daarom is het verstandig om regelmatig je pensioen te controleren en je zelf af te vragen of deze pensioenopbouw voldoende is.

 

Pensioen is heel persoonlijk en de tekorten zijn of het gevolg van externe- , of persoonlijke factoren maar vaak een combinatie van beide.

 

 

 

Pensioen factoren

Externe factoren zijn die veranderingen waarop u geen invloed heeft, zoals;

• Afschaffing vroeg- , prépensioen en de VUT

• Geen of gedeeltelijke indexatie

• Aanpassingen pensioenregeling

• Verlaging van de pensioenopbouw

• Geen (optimale) pensioenregeling

• Tegenvallende beleggingsresultaten

 

Persoonlijke factoren zijn die veranderingen die betrekking hebben op jouw persoonlijk;

• Scheiding

• Verandering van werkgever

• Starten van eigen onderneming

• Parttime gewerkt

• Gewerkt in het buitenland

• Werkloos geweest

 

Indien je het zekere voor het onzekere wilt, laat je dan goed voorlichten. Als je straks voor jouw pensioendatum staat moet je het doen met datgene wat er voor je is geregeld en het vermogen wat je zelf opgebouwd hebt. Doorwerken is voor veel mensen geen optie. Wij geven u een heldere uitleg en een zekere oplossing.

 

Telefoon 0341 551151