Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een verzekering die bij tijdelijke of blijvende arbeidson-geschiktheid een maandelijkse uitkering doet. Met een AOV bent u verzekerd van de bescherming van uw inkomen uit arbeid wanneer u door ziekte of ongeval (tijdelijk) niet meer in staat bent om te werken.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is voornamelijk bedoeld voor mensen die zelfstandig ondernemer zijn zoals;

  • ZZP ers, Freelancers
  • Directeur / grootaandeelhouder
  • Of mensen met een vrij beroep.

 

Premie is afhankelijk van beroep, dagelijkse werk-zaamheden, gewenst in inkomen en risico bereidheid.

Maar het kan ook zijn omdat de werkgever maar maximaal het wettelijk minimum verzekerd.  Een groot inkomensrisico geldt voor werknemers die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn en hun verdiencapaciteit niet (voldoende) benutten. Zij ontvangen na de loon-gerelateerde periode een WGA vervolguitkering ter hoogte van 70% x het minimumloon x het arbeidsongeschikt-heidspercentage. In de praktijk komt dat neer op een ingrijpende inkomensterugval, met uitkeringen tussen
€ 5.390 (35% AO) en € 9.771 (75% AO) per jaar*.

*Gebaseerd op het minimumloon per 2014.  Als u besluit om u te laten adviseren over een arbeidsongeschikt-heidsverzekering leest u dan de voorwaarden en de kosten die wij rekenen voor het advies, bemiddeling en beheer.

 

Telefoon 0341 551151